Ђачки парламент
У раду парламента учествују ученици свих одељења (по два представника), педагог и психолог. Ученици на парламенту могу да изнесу своје мишљење о школи, професорима, настави и да предлажу како одређени проблеми могу да се реше или једноставно да захтевају да се неке ствари промене. Ђачки парламент, преко својих представника, може да присуствује састанцима школског одбора и на тај начин утиче на школске одлуке.