У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и статутом школе, одговорност у функционисању школе преузимају школски органи. Сви школски органи, у складу са својим обавезама и овлаштењима, доприносе раду школе и њеном даљем развоју.