СЕКЦИЈЕ У ГРАФИЧКОЈ ШКОЛИ

Ред. бр.
Назив секције
Задужени наставник
Број часова
1.
Угреновић Маја
35
2.
Јањић Катарина
35
3.
Кошарка (дечаци-девојчице)
Кочовић Драгомир
35
Ритмичка гимнастика
Ћирић Светлана
35
Рукомет (дечаци)
Ћирић Светлана
35
Рукомет (девојчице)
Кочовић Драгомир
35
Одбојка (дечаци-девојчице)
Кочовић Драгомир
35
4.
Меденица Светлана
35
5.
Каракушевић Слађана
35
6.
Меденица Светлана
35
7.
Каракушевић Слађана
35
8.
Бокић Немања
35