Графичка школа је школа креативне индустрије са традицијом дугом преко 100 година, која сваким даном све више напредује. Поносни смо на нашу струку која се у основи бави чувањем информација и знања и њиховим преношењем путем записа, било да се ради о цртежу, писму, штампи, фотографији, дигиталном запису... Тако је наша струка предуслов за развој науке и мисли уопште, а самим тим и основ за изградњу данашње цивилизације.

Свесни наше улоге у друштву улажемо велике напоре да пратимо трендове технолошког развоја наше струке, тако смо увођењем новог образовног профила Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање наш образовни процес проширили на дигиталну сферу креативне индустрије. Графичка школа већ деценијама образује кадрове за фотографију, припрему и обликовање (дизајн) графичких производа, штампу и финалну дораду, као и области веб-дизајна, мобилног рачунарства, гејминга, анимација и моделовања чиме заокружавамо поље нашег деловања и чинимо окосницу средњошколског образовања у креативној индустрији, због чега смо јединствена установа тог типа у Србији.


Првог јула 1834. године је од стране кнеза Милоша Обреновића објављењо  „НАСТАВЛЕНИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ КЊАЖЕСКО-СЕРБСКЕ КЊИГОПЕЧАТЊЕ И СЛОВОЛИВНИЦЕ ”. Овај документ је имао снагу закона и тачно је прописивао обавезе и права првих графичких ученика у Србији. То је уједно био и зачетак графичког образовања у Србији и Београду. више


 

Од почетка образовања графичара у Србији технологија у области графичарства је претрпела велике промене, тако је школа од свог постојања настојала да уводи нове и савремене образовне профиле у којима ученици стичу знања у складу са новим технолошким трендовима.
  У школи ради велики број компетентних професора. Такође је и рад помоћно-техничког особља на високом нивоу. Професори имају добар приступ ученицима. Односи међу колегама су коректни уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Можемо истаћи изузетно успешну сарадњу са родитељима, веома високе резултате наших ученика при упису на више школе и факултете, као и освојена места на бројним такмичењима. Наставни процес се одвија уз помоћ модерних средстава, која су прилагођена занимањима у којима се користе.