ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕСврха квалификације: Обрада графичких садржаја који се користе у информационим технологијама (мобилно рачунарство, компјутерске игре и анимација) и израда мултимедијалних елемената у циљу креирања визуелно и технички прихватљивих интернет садржаја (веб дизајн)

 


Дужности - стручне компетенције:

  1. Припрема дигиталног графичког решења коришћењем одговарајућих технологија и рачунарских програма
  2. Прилагођавање графичких решења за интернет, мобилно рачунарство и компјутерскe игрe
  3. Одржавање и редизајн графичких садржаја на интернету, компјутерским играма и мобилним апликацијама
  4. Израда дигиталних графичких 2Д решења, 3Д модела и анимација