Графичка школа нуди широк спектар услуга из домена графичке струке - припрема за штаму, графички дизајн, све врсте штампе, графичка дорада. Наша предност су најстручнији кадрови, дугогогишње искуство и обједињеност целог процеса штампе.
Издвајамо:
Висока штампа: штампа и израда кеса, кутија, налепница итд.
Офсет штама: све врсте штампаних материјала у једној и више боја..
Сито и дигитална штампа: визит карте, дипломе, флајери и све остале производе штампе у малим тиражима. Књиговезница: повез књига, фасцикле, јеловници, кутије, дипломски радови, деловодници, златотисак, кутије, архивске кутије, фасцикле за цртеже до Б1...

Посетите нас – гарантујемо вам најбољу понуду у погледу цене и квалитета!!!

ПРОСПЕКТ